vyPOČÍTAJTE SI

V našej kalkulačke si môžete jednoducho spočítať predpokladanú celkovú hodnotu investície podľa vybranej gramáže, doby splácania alebo výšky plánovanej cieľovej čiastky.

Zvoľte typ odliatku

Vyberte si zlaté odliatky z našej ponuky renomovanej svetovej rafinérie PAMP. Odliatky sú označené jedinečným číslom a puncom výrobcu.

Pokračovať v kalkulácii

Zvoľte kalkuláciu

Vyberte si kalkuláciu podľa počtu kusov odliatkov, doby sporenia alebo cieľovej čiastky.
Kliknete na príslušné tlačidlo.

Výsledky kalkulácie

Informácie k výstupu

Vstupné cenové navýšenie za 1 odliatok
Vstupné cenové navýšenie celkom
Aktuálna cena za 1 odliatok
Ročné historické zhodnotenie
Rok investície Investovaná čiastka Predpokladaný výnos Predpokladaná hodnota investície

VYTLAČTE SI

Vami nadefinovanú moduláciu si môžete vytlačiť. Zadajte názov súboru a kliknete na šípku. Automaticky sa vygeneruje PDF, ktoré si vytlačíte.

Výpočty sú len orientačné. Historické zhodnotenie investičných kovov nezaručuje rovnakú výnosnosť v budúcnosti. Predpokladané či odhadované výnosy plynúce z investícií do investičných kovov nie sú zaručené. Informácie poskytnuté obchodným zástupcom o minulé výkonnosti alebo odhadovanej budúcej výkonnosti slúži len pre informáciu a nie sú zárukou akéhokoľvek budúceho výnosu. Hodnota investície môže kolísať a nie je tak možné zaručiť plnú návratnosť investovanej čiastky.